Reklama - supergolab.pl

Termin i porządek zebrania sprawozdawczo-wyborczego Oddziału Czersk


Dodano 10 lutego 2019 o godz. 23:09

Zebranie sprawozdawczo Wyborcze Oddziału Czersk odbędzie się 23.02.2019 (sobota) w Centrum Informacji Turystycznej o godz. 17.00. Poniżej porządek zebrania. Z uwagi na ważność zebrania obecność obowiązkowa. 

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Czersk

dnia 23.02.2019 roku

 

 1. Otwarcie zebrania, powitanie członków i przybyłych gości;
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
 4. Powołanie Komisji Mandatowej do stwierdzenie prawomocności zebrania / 3 osoby/.
 5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.
 6. Wybór Komisji Wnioskowej w głosowaniu jawnym / 3-5 osób/.
 7. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Czersk za okres sprawozdawczy;
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Postawienie wniosku przez Komisję Rewizyjną o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału Czersk za rok 2018 – głosowanie.
 13. Wybór Komisji Matki do wyboru Prezesa Oddziału Czersk;
 14. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów na Prezesa Oddziału.
 15. Wybór Komisji Matki do wyboru
  1. Zarządu – 6 osób (podjęcie uchwały o składzie ilościowym zarządu)
  2. Komisji Rewizyjnej - 5 osób
  3. Komisji Dyscyplinarnej  - 5 osób
 16. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów do:
  1. Zarządu
  2. Komisji Rewizyjnej,
  3. Komisji Dyscyplinarnej
 17. Wybór Komisji Matki do wyboru Delegatów na WZSWD Okręgu Pomorza Środkowego- 2 delegatów
 18. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów Delegatów na WZSWD Okręgu Pomorza Środkowego
 19. Omówienie i uchwalenie preliminarza na 2019r.
 20. Przedstawienie planu lotów gołębi dorosłych i młodych oraz współzawodnictwa na sezon lotowy 2019.
 21. Sprawy organizacyjne
 22. Odczytanie wniosków z dzisiejszego zebrania przez Komisję Wniosków oraz poddanie ich pod głosowanie.
 23. Wolne głosy – zakończenie zebrania.

 


Plan lotów 2019


Dodano 31 grudnia 2018 o godz. 13:25

Do działu dokumenty dodano plan lotów przyjęty przez Zarząd Oddziału dnia 29.12.2018


Życzenia Świąteczne


Dodano 24 grudnia 2018 o godz. 15:56

Wesołych, zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Zarząd Oddziału Czersk

Znalezione obrazy dla zapytania kartki swiateczne na boze narodzenie

 

 

 


Budowa pomieszczenia dla Komisji Lotowej i Zegarowej


Dodano 8 listopada 2018 o godz. 14:34

W najbliższą sobotę 10.11 zapraszam członków Oddziału na nasz punkt wkładań (od godz. 9.00). Będziemy kontynuować prace związane z budową pomieszczenia dla Komisji Lotowej i Zegarowej. Ponadto planowane jest uporządkowanie terenu punktu wkładań przed okresem zimowym. Proszę więc zaopatrzyć się w potrzebny sprzęt (grabie, łopaty itp.) Sebastian Ostoja-Lniski


Nadzwyczajne walne zebranie oddziału - termin


Dodano 3 listopada 2018 o godz. 20:39

Nadzwyczajne walne zebranie odbędzie się 17 listopada B. R. (sobota) godz. 17.00 w Ośrodku Kultury w Czersku. Najważniejszy punkt zebrania to informacja odnośnie sytuacji Oddziału w świetle pism wysłanych do Oddziału Chojnice i do Zarządu Okręgu. Swoją obecność zapowiedzieli m.in. członkowie Zarządu Okręgu Pomorza Środkowego. Z uwagi na wagę zebrania prosimy o niezawodne przybycie. Na zebraniu wręczone zostaną również nagrody za współzawodnictwa 2018.  Za Zarząd Oddziału Sebastian Ostoja-Lniski


XXII Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 1 listopada 2018 o godz. 20:19

XXII Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego

 

Informacje odnośnie wystawy:

OTWARCIE WYSTAWY -  odbędzie się dnia 24 listopada 2018r o godz. 15:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY –  dn. 24.11.18r od godz.15:00 do godz.18:00 i 25.11.18r od godz. 8:00 do godz.15:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2018r odbędzie się  dnia 25.11.2018r o godz. 13:30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 25.11.2018 godz.14:00

1.Na wystawie obowiązuje Regulamin Wystaw PZHGP i warunki wystawiennictwa w następujących klasach:

Klasa I Standard

Samczyki- ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2017/2018 – łącznie 2500kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min. 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2018 min 30% kilometrażu  ( tj. 750kkm).

Klasa I Standard

Samiczki - ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2017/2018 – łącznie 2000kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2018, min 30% kilometrażu  ( tj. 600kkm).

Klasa Ia Standard Młode 2016

Samczyki i Samiczki

3 konkursy zdobyte  w roku 2018 na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy minimum 250 gołębi i 20 hodowców. w danym locie. Ocena za standard

Klasa II Sport

Kategoria „A” 100-400 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 10 konk. limit 1500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa III Sport

Kategoria  „B” 300-600 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 8 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IV Sport

Kategoria  „C” pow. 500 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 3300kkm i min. 150 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa  V Sport

Kategoria„D”min 3500kkm

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 11 konk. Limit kat. „A, B” min. 250 gołębi, pow. 500km. 150 gołębi oraz 20 hodowców w locie. W tym loty: z kat. „A” 3-5 konk. , kat. „B” 2-6 konk. , ponad 500km 1-3 konk

Klasa VI Sport

Kat. „E” Maraton pow. 700km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 50 hodowców w  locie

Klasa VII Sport „F”

Młode gołębie pow. 100 km

 Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2018 z list konk.

.na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VIII Sport„G”

Roczne gołębie pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2018 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IX    Sport„H”

Dorosłe gołebie pow. 300km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2018 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa X    Sport - wyczyn

pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane w najwyższego  konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2017/ 2018 z list konk.ursowych sporządzonych na bazie 1:5.Limit minimum 6000kkm.

Klasa XI Półolimpijska Standard pow. 100km

Samce  min 1250kkm w latach  2017/2018 a w roku 2018 min 2 konk. na bazie 1:5. Ocena standard

Samice min 1000kkm w latach  2017/2018 a w roku 2018 min 2 konk. na bazie 1:5 Ocena standard

Klasa XII Standard

dorosłe

Samce i samice -3 konk. z lotów pow. 100km w 2017/2018 roku na bazie 1:5.

Ocena za standard , oddzielnie samce i samice.

Klasa XIII  Standard Młode

Ocena za standard oddzielnie  samce i samice – min. 2 konk. z lotów pow. 100km w 2018r. na bazie 1:5

Klasa XIV Standard Pogląd

Ocena za standard oddzielnie samce i samice.

 2.Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach , a deklarację dla     jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia (bez imienia i nazwiska.     Hodowcy) i składa ww. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale.

 3.Oddziały prześlą sprawdzoną i potwierdzoną dokumentację do dnia 17.11.2018r na adres:Górski Stanisław     ul. Starofarna 2A/2 89-500 Tuchola tel. 501425224, wraz z zestawieniem zbiorczym poukładanym  klasami,oraz    dodatkowo w  wersji  elektronicznej na mail: stanigor@poczta.onet.pl

 Opłatę za gołębie oddziały przekażą w terminie do 17.11.2018r.na konto: PZHGP Okręg Pomorza Środkowego     Bank BGŻ Oddział w Tucholi. Nr  rachunku bankowego:65 2030 0045 1110 0000 0071 2370

 4. Gołębie eksponaty należy dostarczyć do Hali  Ośrodka Sportu i Rekreacji w 89-501 Tucholi ul. Warszawska 17     dnia 24.11.2018 r. w sobotę od godz. 7.00 – 8.00 5. Ocena gołębi nastąpi w sobotę  dn. 24.11.2018r od godz. 10:00.

 6. Nagrody za standard dla samców i samiczek przyznane zostaną w ilości 20% w każdej klasie z puli        wystawionych gołębi.

 7.W klasach„A,B,C,D,E,F,G,H,WYCZYN”nagrody  za sport otrzyma 20%  wystawionych gołębi w każdej       klasie bez względu na płeć. W przypadku gdy w  klasie będzie wystawionych mniej niż 25 gołębi,         nagrodzonych zostanie  5 pierwszych gołębi .

 

Hodowcy zainteresowani wystawieniem swoich gołębi na Wystawie Okręgowej proszeni są o zgłoszenie się do Sekretarza Oddziału po potrzebne druki. Dokumentacje proszę złożyć do 12.11 również do sekretarza lub innego członka zarządu. Wpłatę w wysokości 7zł od gołębia proszę dokonać u Skarbnika Oddziału. Sebastian Ostoja-Lniski

 

Ostatnio dodane listy konkursowe


Neubrandenburg - 33%

16 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-18 23:08
Neubrandenburg - 20%

16 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-18 23:08

Kołbaskowo - 33%


9 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-11 22:37

Kołbaskowo - 20%


9 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-11 22:37