Termin oddawania spisów - gołębie dorosłe 2019


Dodano 21 marca 2019 o godz. 14:48

Spisy na gołębie dorosłe 2019 należy oddać do 01.04.2019 (poniedziałek) do Wiceprezesa ds. Finansowych Grzegorza Szynwelskiego. Spisy muszą być potwierdzone przez Lekarza Weterynarii o szczepieniu gołębi na "paramyxo". Należy podać datę szczepienia, nazwę, numer i datę ważności szczepionki oraz ilość gołębi zaszczepionych wynikającą z ilości gołębi na spisie. Poza tym warunkiem przyjęcia spisu jest uiszczenie opłat wynikających z przyjętego preliminarza. Opłata za gołębia na spisie wynosi 8 zł. Dla hodowców w wieku powyżej 70 lat 6zł. S.Ostoja-Lniski


Termin i porządek zebrania sprawozdawczo-wyborczego Oddziału Czersk


Dodano 10 lutego 2019 o godz. 23:09

Zebranie sprawozdawczo Wyborcze Oddziału Czersk odbędzie się 23.02.2019 (sobota) w Centrum Informacji Turystycznej o godz. 17.00. Poniżej porządek zebrania. Z uwagi na ważność zebrania obecność obowiązkowa. 

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Czersk

dnia 23.02.2019 roku

 

 1. Otwarcie zebrania, powitanie członków i przybyłych gości;
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zebrania
 4. Powołanie Komisji Mandatowej do stwierdzenie prawomocności zebrania / 3 osoby/.
 5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.
 6. Wybór Komisji Wnioskowej w głosowaniu jawnym / 3-5 osób/.
 7. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Czersk za okres sprawozdawczy;
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Postawienie wniosku przez Komisję Rewizyjną o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału Czersk za rok 2018 – głosowanie.
 13. Wybór Komisji Matki do wyboru Prezesa Oddziału Czersk;
 14. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów na Prezesa Oddziału.
 15. Wybór Komisji Matki do wyboru
  1. Zarządu – 6 osób (podjęcie uchwały o składzie ilościowym zarządu)
  2. Komisji Rewizyjnej - 5 osób
  3. Komisji Dyscyplinarnej  - 5 osób
 16. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów do:
  1. Zarządu
  2. Komisji Rewizyjnej,
  3. Komisji Dyscyplinarnej
 17. Wybór Komisji Matki do wyboru Delegatów na WZSWD Okręgu Pomorza Środkowego- 2 delegatów
 18. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów Delegatów na WZSWD Okręgu Pomorza Środkowego
 19. Omówienie i uchwalenie preliminarza na 2019r.
 20. Przedstawienie planu lotów gołębi dorosłych i młodych oraz współzawodnictwa na sezon lotowy 2019.
 21. Sprawy organizacyjne
 22. Odczytanie wniosków z dzisiejszego zebrania przez Komisję Wniosków oraz poddanie ich pod głosowanie.
 23. Wolne głosy – zakończenie zebrania.

 


Plan lotów 2019


Dodano 31 grudnia 2018 o godz. 13:25

Do działu dokumenty dodano plan lotów przyjęty przez Zarząd Oddziału dnia 29.12.2018


Życzenia Świąteczne


Dodano 24 grudnia 2018 o godz. 15:56

Wesołych, zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Zarząd Oddziału Czersk

Znalezione obrazy dla zapytania kartki swiateczne na boze narodzenie

 

 

 


Budowa pomieszczenia dla Komisji Lotowej i Zegarowej


Dodano 8 listopada 2018 o godz. 14:34

W najbliższą sobotę 10.11 zapraszam członków Oddziału na nasz punkt wkładań (od godz. 9.00). Będziemy kontynuować prace związane z budową pomieszczenia dla Komisji Lotowej i Zegarowej. Ponadto planowane jest uporządkowanie terenu punktu wkładań przed okresem zimowym. Proszę więc zaopatrzyć się w potrzebny sprzęt (grabie, łopaty itp.) Sebastian Ostoja-Lniski


Nadzwyczajne walne zebranie oddziału - termin


Dodano 3 listopada 2018 o godz. 20:39

Nadzwyczajne walne zebranie odbędzie się 17 listopada B. R. (sobota) godz. 17.00 w Ośrodku Kultury w Czersku. Najważniejszy punkt zebrania to informacja odnośnie sytuacji Oddziału w świetle pism wysłanych do Oddziału Chojnice i do Zarządu Okręgu. Swoją obecność zapowiedzieli m.in. członkowie Zarządu Okręgu Pomorza Środkowego. Z uwagi na wagę zebrania prosimy o niezawodne przybycie. Na zebraniu wręczone zostaną również nagrody za współzawodnictwa 2018.  Za Zarząd Oddziału Sebastian Ostoja-Lniski

Ostatnio dodane listy konkursowe


Neubrandenburg - 33%

16 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-18 23:08
Neubrandenburg - 20%

16 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-18 23:08

Kołbaskowo - 33%


9 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-11 22:37

Kołbaskowo - 20%


9 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-11 22:37