Dokumenty

DEKLARACJA PRZYJĘCIA DO PZHGP

Deklaracja zbiorcza na wystawe okręgową

Deklaracja wystawowa dla 1 gołębia

Oznaczenie barwy gołębia, symbolu płci

Plan lotów (dorosłe) 2016 i harmonogram koszowania

Plan lotów 2017

Plan lotów 2018

Plan lotów 2019