M-X Producent akcesoriów dla gołębi

Historia Oddziału


 "Oddział w Czersku, kilkutysięcznym mieście, położonym wśród Borów Tucholskich został założony w 1929 roku. Nadano mu nazwę "Orzeł. Jego założycielami byli koledzy: P.Rogowski, M. Ossowski, K. Piwnicki, M.Kłos, J.Wajdzik, F.Jażdżewski i inni. Pierwszym prezesem został K.Piwnicki, sekretarzem - F.Jażdżewski, skarbnikiem - P.Rogowski. W 1932 odbyło się walne zebranie, na którym wybrano nowy zarząd: prezesem został M.Kłos, sekretarzem - F.Rafiński, skarbnikiem - P.Rogowski. Zarząd ten działał do wybuchu wojny. w 1947 r. w prasie krakowskiej ogłoszono, iż w Polsce tworzy się PZHGP. Na wiadomość o tym w Czersku zaczęto na nowo organizaować Oddział. Inicjatorami byli: P. Rogowski, F.Rafiński, E.Kucharski, E.Kubiszewski i inni.   ...... cdn.