Olimpiada Gołębi w Poznaniu 2019

Aktualności


Budowa pomieszczenia dla Komisji Lotowej i Zegarowej


Dodano 8 listopada 2018 o godz. 14:44

W najbliższą sobotę 10.11 zapraszam członków Oddziału na nasz punkt wkładań (od godz. 9.00). Będziemy kontynuować prace związane z budową pomieszczenia dla Komisji Lotowej i Zegarowej. Ponadto planowane jest uporządkowanie terenu punktu wkładań przed okresem zimowym. Proszę więc zaopatrzyć się w potrzebny sprzęt (grabie, łopaty itp.) Sebastian Ostoja-Lniski


Nadzwyczajne walne zebranie oddziału - termin


Dodano 3 listopada 2018 o godz. 20:49

Nadzwyczajne walne zebranie odbędzie się 17 listopada B. R. (sobota) godz. 17.00 w Ośrodku Kultury w Czersku. Najważniejszy punkt zebrania to informacja odnośnie sytuacji Oddziału w świetle pism wysłanych do Oddziału Chojnice i do Zarządu Okręgu. Swoją obecność zapowiedzieli m.in. członkowie Zarządu Okręgu Pomorza Środkowego. Z uwagi na wagę zebrania prosimy o niezawodne przybycie. Na zebraniu wręczone zostaną również nagrody za współzawodnictwa 2018.  Za Zarząd Oddziału Sebastian Ostoja-Lniski


XXII Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego


Dodano 1 listopada 2018 o godz. 20:29

XXII Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Pomorza Środkowego

 

Informacje odnośnie wystawy:

OTWARCIE WYSTAWY -  odbędzie się dnia 24 listopada 2018r o godz. 15:00

ZWIEDZANIE WYSTAWY –  dn. 24.11.18r od godz.15:00 do godz.18:00 i 25.11.18r od godz. 8:00 do godz.15:00

WRĘCZENIE NAGRÓD ZA WSPÓŁZAWODNICTWO LOTOWE OKRĘGU za 2018r odbędzie się  dnia 25.11.2018r o godz. 13:30

OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYSTAWY I WRĘCZENIE NAGRÓD – dnia 25.11.2018 godz.14:00

1.Na wystawie obowiązuje Regulamin Wystaw PZHGP i warunki wystawiennictwa w następujących klasach:

Klasa I Standard

Samczyki- ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2017/2018 – łącznie 2500kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min. 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2018 min 30% kilometrażu  ( tj. 750kkm).

Klasa I Standard

Samiczki - ocena za standard

Konkursy zdobyte  w latach 2017/2018 – łącznie 2000kkm na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy min 150 gołębi w danym locie i 20 hodowców. W roku 2018, min 30% kilometrażu  ( tj. 600kkm).

Klasa Ia Standard Młode 2016

Samczyki i Samiczki

3 konkursy zdobyte  w roku 2018 na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km, przy minimum 250 gołębi i 20 hodowców. w danym locie. Ocena za standard

Klasa II Sport

Kategoria „A” 100-400 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 10 konk. limit 1500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa III Sport

Kategoria  „B” 300-600 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 8 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IV Sport

Kategoria  „C” pow. 500 km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 3300kkm i min. 150 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa  V Sport

Kategoria„D”min 3500kkm

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 11 konk. Limit kat. „A, B” min. 250 gołębi, pow. 500km. 150 gołębi oraz 20 hodowców w locie. W tym loty: z kat. „A” 3-5 konk. , kat. „B” 2-6 konk. , ponad 500km 1-3 konk

Klasa VI Sport

Kat. „E” Maraton pow. 700km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2017/2018 z list konk. na bazie 1:5, ilość 4 konk. limit 2800kkm i min. 250 gołębi oraz 50 hodowców w  locie

Klasa VII Sport „F”

Młode gołębie pow. 100 km

 Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2018 z list konk.

.na bazie 1:5, ilość 3 konk. limit 300kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa VIII Sport„G”

Roczne gołębie pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2018 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 5 konk. limit 500kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa IX    Sport„H”

Dorosłe gołebie pow. 300km

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w roku 2018 z list konk.

na bazie 1:5, ilość 6 konk. limit 1800kkm i min. 250 gołębi oraz 20 hodowców w  locie

Klasa X    Sport - wyczyn

pow. 100km

Gołębie sklasyfikowane w najwyższego  konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2017/ 2018 z list konk.ursowych sporządzonych na bazie 1:5.Limit minimum 6000kkm.

Klasa XI Półolimpijska Standard pow. 100km

Samce  min 1250kkm w latach  2017/2018 a w roku 2018 min 2 konk. na bazie 1:5. Ocena standard

Samice min 1000kkm w latach  2017/2018 a w roku 2018 min 2 konk. na bazie 1:5 Ocena standard

Klasa XII Standard

dorosłe

Samce i samice -3 konk. z lotów pow. 100km w 2017/2018 roku na bazie 1:5.

Ocena za standard , oddzielnie samce i samice.

Klasa XIII  Standard Młode

Ocena za standard oddzielnie  samce i samice – min. 2 konk. z lotów pow. 100km w 2018r. na bazie 1:5

Klasa XIV Standard Pogląd

Ocena za standard oddzielnie samce i samice.

 2.Wystawca wypełnia czytelnie „Deklarację uczestnika” w 2-ch egzemplarzach , a deklarację dla     jednego gołębia w jednym egzemplarzu (do wszystkich klas), oraz kartę oceny gołębia (bez imienia i nazwiska.     Hodowcy) i składa ww. dokumenty wraz z opłatą 7,00zł od gołębia w macierzystym Oddziale.

 3.Oddziały prześlą sprawdzoną i potwierdzoną dokumentację do dnia 17.11.2018r na adres:Górski Stanisław     ul. Starofarna 2A/2 89-500 Tuchola tel. 501425224, wraz z zestawieniem zbiorczym poukładanym  klasami,oraz    dodatkowo w  wersji  elektronicznej na mail: stanigor@poczta.onet.pl

 Opłatę za gołębie oddziały przekażą w terminie do 17.11.2018r.na konto: PZHGP Okręg Pomorza Środkowego     Bank BGŻ Oddział w Tucholi. Nr  rachunku bankowego:65 2030 0045 1110 0000 0071 2370

 4. Gołębie eksponaty należy dostarczyć do Hali  Ośrodka Sportu i Rekreacji w 89-501 Tucholi ul. Warszawska 17     dnia 24.11.2018 r. w sobotę od godz. 7.00 – 8.00 5. Ocena gołębi nastąpi w sobotę  dn. 24.11.2018r od godz. 10:00.

 6. Nagrody za standard dla samców i samiczek przyznane zostaną w ilości 20% w każdej klasie z puli        wystawionych gołębi.

 7.W klasach„A,B,C,D,E,F,G,H,WYCZYN”nagrody  za sport otrzyma 20%  wystawionych gołębi w każdej       klasie bez względu na płeć. W przypadku gdy w  klasie będzie wystawionych mniej niż 25 gołębi,         nagrodzonych zostanie  5 pierwszych gołębi .

 

Hodowcy zainteresowani wystawieniem swoich gołębi na Wystawie Okręgowej proszeni są o zgłoszenie się do Sekretarza Oddziału po potrzebne druki. Dokumentacje proszę złożyć do 12.11 również do sekretarza lub innego członka zarządu. Wpłatę w wysokości 7zł od gołębia proszę dokonać u Skarbnika Oddziału. Sebastian Ostoja-Lniski

 


MISTRZOSTWA 2018


Dodano 23 września 2018 o godz. 13:44

Do działu Wyniki lotowe dodano zaktualizowane wyniki współzawodnictwa lotowego w lotach gołębi dorosłych i młodych 2018. Wyniki zostaną póżniej uzupełnione o brakujące współzawodnictwa. S.Ostoja-Lniski


Otwarcie zegarów Wolfsburg


Dodano 22 września 2018 o godz. 20:41

Otwarcie zegarów z lotu Wolfsburg w niedzielę o godz. 19.00


Supermistrzostwo


Dodano 20 września 2018 o godz. 12:51

Mistrzostwo Oddziału PZHGP 0299 Czersk 2018 
SUPERMISTRZOSTWO 

 


SUPERMISTRZOSTWO 
(mistrzostwo tradycyjne gołebi dorosłych i młodych - konk./punkty)

TYTUŁ

NAZWISKO I IMIĘ

ILOŚĆ KONKURSÓW

PUNKTY

MISTRZ

SZYNWELSKI GRZEGORZ

80

2965,82

I WICEMISTRZ

SĘKOWSKI JAN

75

2889,94

II WICEMISTRZ

WELTROWSKI RAFAŁ

75

2861,07

I PRZODOWNIK

LEPER ZBIGNIEW

75

2633,41

II PRZODOWNIK

LIPINSKI MAREK

75

2608,86

 


Najlepszy Zespół Lotników


Dodano 20 września 2018 o godz. 12:20

Mistrzostwo Oddziału PZHGP 0299 Czersk 2018 
GOŁĘBIE MŁODE 

 


NAJLEPSZY ZESPÓŁ LOTNIKÓW (5 gołębi konk./coeff.)

POZYCJA

NAZWISKO I IMIĘ

ILOŚĆ KONKURSÓW

COEFFICIENT

I

SZYNWELSKI GRZEGORZ

21

1557,82

II

SĘKOWSKI JAN

18

1116,70

III

MISIAK WIESŁAW

17

1727,67

IV

OSTOJA-LNISKI SEBASTIAN

16

424,79

V

SIKORA MATEUSZ

16

1039,06

 


Najlepszy Młody Lotnik


Dodano 20 września 2018 o godz. 11:53

Mistrzostwo Oddziału PZHGP 0299 Czersk 2018 
GOŁĘBIE MŁODE 

 


NAJLEPSZY MŁODY LOTNIK (KONK./COEFICIENT)

POZYCJA

NAZWISKO I IMIĘ

NR OBR. RODOWEJ

ILOŚĆ KONKURSÓW

COEFFICIENT

I

SZYNWELSKI GRZEGORZ

PL-0299-18-

5

317,83

II

SĘKOWSKI JAN

PL-0299-18-

4

127,50

III

SZYNWELSKI GRZEGORZ

PL-0299-18-

4

181,08

IV

SIKORA MATEUSZ

PL-0356-18-

4

192,57

V

OSTOJA-LNISKI SEBASTIAN

PL-0299-18-

4

201,22

 


Mistrzostwo Oddziału Czersk 2018 Gołębie Młode


Dodano 18 września 2018 o godz. 23:58

Mistrzostwo Oddziału PZHGP 0299 Czersk 2018 
GOŁĘBIE MŁODE 

 


MISTRZOSTWO TRADYCYJNE / PUNKTOWE

TYTUŁ

NAZWISKO I IMIĘ

ILOŚĆ KONKURSÓW

PUNKTY

MISTRZ

SZYNWELSKI GRZEGORZ

30

835,09

I WICEMISTRZ

SZCZEPAŃSKI KRZYSZTOF

30

821,73

II WICEMISTRZ

KONONOWICZ ROMAN

30

797,65

I PRZODOWNIK

LEPER ZBIGNIEW

30

796,82

II PRZODOWNIK

KRIEZEL JANUSZ

29

764,99

III PRZODOWNIK

KLAMAN MIECZYSŁAW

29

751,38

IV PRZODOWNIK

SIKORA MATEUSZ

28

774,53

V PRZODOWNIK

KOSECKI ANDRZEJ

28

764,52

VI PRZODOWNIK

ŁAKOMY JAROSŁAW

28

727,16

VII PRZODOWNIK

GLISZCZYŃSKI ANDRZEJ

28

714,81

VIII PRZODOWNIK

LIPINSKI MAREK

27

670,37

IX PRZODOWNIK

WELTROWSKI RAFAŁ

25

726,28

X PRZODOWNIK

SĘKOWSKI JAN

25

720,16

XI PRZODOWNIK

PRUSKI K. - OSSOWSKI SŁ.

25

707,64

XII PRZODOWNIK

MISIAK WIESŁAW

25

624,11

XIII PRZODOWNIK

OSTOJA-LNISKI SEBASTIAN

21

561,44

XIV PRZODOWNIK

SCHMIDT JANUSZ

20

604,69

XV PRZODOWNIK

RYTLEWSKI KAZIMIERZ

20

457,23

 


Karty Wyników


Dodano 3 sierpnia 2018 o godz. 08:57

Od poniedziałku będzie można odebrać u rachimstrza karty wyników gołebi dorosłych za 2018 rok.

Na odbiór kart wyników umawiamy się telefonicznie bezpośrednio z rachmistrzem tel. 691 118 037.


Symulacje Kategorii


Dodano 3 sierpnia 2018 o godz. 08:53

W Listach konkursowych zostały dodane symulacje kategorii gołebie dorosłe 2018


Spisy młode 2018, termin składania wyników - gołębie dorosłe...


Dodano 1 sierpnia 2018 o godz. 22:04

Zarząd Oddziału na posiedzeniu 30 sierpnia zatwierdził 29 spisów na loty gołębi młodych, na których znajduję się 2155 gołębi. Kilka spisów przyjęto warunkowo, wyznaczając termin do 3.08 (piątek) na uregulowanie pełnej opłaty. 

Termin weryfikacji wyników wyznaczono na 20.08.2018 godz. 18.00. na punkcie wkładań w Czersku. Druki do Mistrzostw są dostępne na stronie okręgu.  Można je pobrać także z naszej strony (dokumenty/druki). Wkrótce będzie można odebrać zestawienie wyników gołębi. W tym roku z uwagi na brak możliwości wyliczenia coeff. z listy konkursowej  i tym samym sklasyfikowania lotników wg coeff., hodowca osobiście zgłasza drużyny i lotniki. Podstawą do wyliczenia wyników będzie karta wyników. Proszę nie sugerować się klasyfikacją lotników, która jest na stronie po ostatnim locie, ponieważ była wyliczana z 33% i według punktów. 

Została opublikowana wczoraj na stronie okręgu lista okręgowa z lotu Bad Bentheim 2, z którą można się zapoznać. S.Ostoja-Lniski


Spisy na młode 2018...


Dodano 4 lipca 2018 o godz. 18:50

Zarząd Oddziału wyznaczył termin na oddanie spisów (gołębie młode) na dzień 25 lipca (środa) godz. 19.00 na Punkcie Wkładań. Można spisy oddać również wcześniej u Kol. Grzegorza Szynwelskiego wraz z opłatą. Spisy muszą być potwierdzone przez Lekarza Weterynarii o szczepieniu na "paramyxo".  Uwaga! Na gołębie z obrączkami zagranicznymi wydanymi przez kraje zrzeszone w FCI oprócz kart własności należy przedłożyć Komisji Oddziałowej stosowne dokumenty świadczące o nabyciu tych gołębi od Hodowcy zagranicznego ( oryginalny rodowód podpisany przez Hodowcę lub pisemne potwierdzenie nabycia gołębia zawierające pieczątkę klubu zagranicznego ). Gołębie, na które hodowca nie posiada ww dokumentów nie mają prawa uczestnictwa w lotach. Druk spisu znajduje się na stronie - dział dokumenty /druki.  Zainteresowani otrzymają go równieź podczas koszowania na najbliższy lot konkursowy.

Uwaga! Zarząd Oddziału podjął decyzje, że hodowcy mogą przelotować gołębie dorosłe w lotach gołębi młodych. Należy złożyć spis gołębi (obowiązuje ten sam druk co w lotach gołębi dorosłych), który również musi być potwierdzony przez Lekarza Weterynarii. Opłata tak jak za gołębie młode. Spis i opłatę można złożyć przed sezonem lotów gołębi młodych czyli do wkładania na pierwszy lot.

Sebastian Ostoja-Lniski


Koszowanie na Bad Bentheim 2


Dodano 4 lipca 2018 o godz. 18:39

Koszowanie na maraton w najbliższy czwartek od godz. 19.00 do 20.30 - Sebastian Ostoja-Lniski w najbliższy czwartek od godz. 19.00 do 20.30 - Sebastian Ostoja-Lniski


Neubrandenburg 6 start 5.10


Dodano 1 lipca 2018 o godz. 05:38

Dobry lot!

Otwarcie zegarów Bad Bentheim 1


Dodano 23 czerwca 2018 o godz. 19:26

Otwarcie zegarów w niedzielę o godz. 10.00

Wyniki o Puchar Oddziału


Dodano 23 czerwca 2018 o godz. 11:02

PUCHAR ODDZIAŁU

NEUBRANDENBURG 5 - 17.06.2018

TYP 10/3 z całości

MIEJSCE IMIE I NAZWISKO KONKURSY COEFICIENT
1 SCHMIDT JANUSZ 3 55,75
2 OSTOJA-LNISKI SEBASTIAN 3 63,88
3 WELTROWSKI RAFAŁ 3 74,32
4 RYTLEWSKI KAZIMIERZ 3 83,62
5 SZYNWELSKI GRZEGORZ 3 117,31

 


Bad Bentheim 1 start 7.00


Dodano 23 czerwca 2018 o godz. 07:26

Dobry lot!

Spisy gołębie młode 2018


Dodano 20 czerwca 2018 o godz. 12:10

Zarząd Oddziału wyznaczył termin oddania spisu na Gołębie Młode 2018 na dzień 25 lipca (środa) godz.19.00 na Punkcie Wkładań. Spis musi być potwierdzony o szczepieniu na "paramyxo" przez Lekarza Weterynarii. Druk spisu można pobrać ze strony - dział dokumenty/ druki. Będzie rozdawany ponadto w czasie koszowania na najbliższy lot. Sebastian Ostoja-Lniski


Neubrandenburg 5 start 5.10


Dodano 17 czerwca 2018 o godz. 05:36

Dobry lot!


Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 27