M-X Producent akcesoriów dla gołębi

Aktualności


WYNIKI MŁODE NR. 1


Dodano 18 sierpnia 2019 o godz. 18:15

Witam w zakładce listy konkursowe dodano listę z lotu Połczyn Zdrój dla hodowców i gości !

Rachmistrz Mariusz Plata


Lot Połczyn Zdrój .


Dodano 18 sierpnia 2019 o godz. 07:02

Witam gołębie wypuszczone o godz. 7;10.

Otwarcie zegarów 15;00

Dobry Lot !!!

Rachmistrz M.P.


INFORMACJA DLA HODOWCÓW !


Dodano 13 sierpnia 2019 o godz. 23:06

Witam w zakładce mapy gołębników zamieszczono gołębniki biorące udział w lotach gołębi młodych w sezonie 2019. O ewentualnych nieprawidłowościach proszę głosić do Prezesa Oddziału lub rachmistrza.

Rachmistrz Plata M.


Przyjmowanie spisów


Dodano 5 sierpnia 2019 o godz. 08:28

Przyjmowanie spisów odbędzie się 05.08.2019 godz. 20.45 na punkcie wkładań. 


WYLICZONE WYNIKI !!!


Dodano 1 sierpnia 2019 o godz. 16:15

Witam w zakładce wyniki lotowe dodałem;

wyliczone lotniki i niektóre współzawodnictwa !!!

Rachmistrz Mariusz Plata.


WIADOMOŚCI DLA HODOWCÓW !!!


Dodano 31 lipca 2019 o godz. 21:27

Informuję hodowców, że wyniki oddziałowe w kategoriach;

Najlepszy Lotnik w kat. A

                          w kat. B

                          w kat. C

                          w kat. M

                          w kat. G

                          w kat. H

Najlepszy Zespół Lotników

Najlepszy Lotnik Oddziału

Najlepsza Lotniczka Oddziału

Najlepszy Roczniak Oddziału

Najlepsza Roczniaczka Oddziału

      Kat. GMP

Kat. Intermistrzostwo

obliczę w programie. Jedynie hodowcy samodzielnie składają wyniki w;

Mistrzostwie w kategoriach A,B,C,D i M.

Więcej wiadomości u rachmistrza.

Mariusz Plata.

 


WYNIKI Z BAD BENTHEIM !!!


Dodano 30 lipca 2019 o godz. 22:09

Witam w zakładce listy konkursowe dodano wyniki z lotów okręgowych dla hodowców i gości.

Rachmistrz Mariusz Plata.


PODGLĄD DANYCH LOTOWYCH Z LIST


Dodano 27 lipca 2019 o godz. 07:01

Witam w zakładce wyniki lotowe dodano podgląd wyników z lotów MARATON nr 1 i 2  hodowców z naszego Oddziału

Rachmistrz M.P.


Ważniejsze informacje z ostatniego posiedzenia Zarządu Oddziału...


Dodano 19 lipca 2019 o godz. 16:06

1) Odwołanie lotu nr 13

Zarząd Oddziału w związku z brakiem zainteresowania ze strony członków Oddziału odwołał lot nr 13 z m. Godenstorf 4. Chęć udziału w locie zadeklarowało 2 hodowców, którzy zgłosili 35 gołębi. Przypominam, że aby stworzyć listę konkursową z lotu musi brać w nim udział 20 hodowców i co najmniej 250 gołębi. W związku z dużymi stratami z ostatniego, ciężkiego lotu maratońskiego, loty odwołały również sąsiednie Oddziały: Kościerzyna, Tuchola i Chojnice.

2) Spisy na gołębie młode, plan lotów

Spisy na gołębie młode (druk w dziale dokumenty/ druki) należy złożyć do 5 sierpnia (poniedziałek) do Wiceprezesa ds. Finansowych Oddziału Grzegorza Szynwelskiego wraz z opłatą. Spisy muszą być potwierdzone przez Lekarza Weterynarii o przeprowadzonym szcepieniu na "paramyxo". Hodowcy, którzy chcą uczestniczyć we współzawodnictwie tzw. DERBY (Mistrzostwo Olimpijskie) składają dodatkowy spis na 15 gołębi wyłącznie z gołębiami zaobrączkowanymi tymi obrączkami. Ponadtwo na spisie obejmującym wszsytkie gołębie, również te gołębie należy umieścić jako 15 pierwszych. W dziale dokumenty dodano plan lotów z harmonogramem koszowania w lotach gołębi młodych.

Z regulamoinów: Punkty do współzawodnictwa o MP w lotach gołębi młodych mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie przedlotowym i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 15 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa maks. 8 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 15 pierwszych, i wyłącznie tylko 15 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Również w przypadku, gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 15 pierwszych koszowanych. Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy zapisać na osobnej liście startowo-zegarowej i wpisać jako 15 pierwszych w rubryce „typowanie”, listę tą należy spiąć z listą startowo-zegarową, na której są zakoszowane pozostałe gołębie.

DERBY

Hodowca biorący udział w niniejszym współzawodnictwie ogólnopolskim składa w macierzystym oddziale  spis gołębi obejmujący 15 szt, zaobrączkowanych obrączką rodową olimpijską „Derby”. Po zakończeniu lotów gołębi młodych w 2019 roku, hodowca zgłasza 5 najszybszych gołębi ujętych na spisie o to mistrzostwo, o najniższym coefficiencie, które zdobyły po 4 konkursy spośród 5 lotów zgłoszonych przez Oddział do tego mistrzostwa. Łączny konkursokilometraż na jednego gołębia nie może być niższy niż 500 km.

3) Ustalono termin weryfikacji wyników na gołębie dorosłe na dzień 20 sierpień (wtorek) godz. 18.00 na Punkcie Wkładań w Czersku. Wkrótce rachmistrz Oddziału przedstawi klasyfikacje, których już nie będzie trzeba zgłaszać do weryfikacji, które zostaną wyliczone bezpośrednio z programu (dotyczy tylko Mistrzostwa Oddziału). Do Okręgu i współzawodnictw wyższej rangi należy zgłosić wyniki tak jak przewidują regulaminy współzawodnictw (współzawodnictwa dostępne na stronie Okręgu Pomorza Środkowego).

4) Prawdopodobnie 10 sierpnia (sobota godz. 9.00) spotkamy się w celu kontroli technicznej zegarów, wydruku przyporządkowania obrączek elektronicznych przed sezonem lotowym i sczytania przez Rachmistrza spisów wprowadzonych do zegarów ESK. Poza tym w razie sprzyjających warunków atmosferycznych planujemy zorganizowanie prac związanych z  uporządkowaniem terenu, kontynuacje budowy pomieszczenia dla Komisji Lotowej i Zegarowej. Być może zorganizujemy również grill. Wkrótce więcej informacji.

Sebastian Ostoja-Lniski


WPROWADZANIE OBRĄCZEK DERBY


Dodano 16 lipca 2019 o godz. 22:38

Gołębie  biorące udział w Mistrzostwie Derby umieszczamy jako pierwsze 15 w zegarach ESK, a potem pozostałe gołębie.

Prawidłowe wpisywanie obrączek rodowych Derby w zegarach ESK

BRICON

PL-DE-19-123456  dla 6 cyfrowej obrączki

PLDE-19-1234567 dla 7 cyfrowej obrączki

UNIKON

PD-19-0123456 dla 6 cyfrowej obrączki

PD-19-1234567 dla 7 cyfrowej obrączki

VISION

PD-19-0123456 dla 6 cyfrowej obrączki

PD-19-1234567 dla 7 cyfrowej obrączk

Prośba do hodowców, aby na kontrole zegarów [termin ustali zarząd] przed sezonem gołębi młodych była możliwość wydruku przyporządkowania obrączek elektronicznych z zegarów ESK w celu 100% prawidłowego wprowadzenia do programu obliczeniowego!

Rachmistrz M.P.


WYNIKI NR. 12


Dodano 15 lipca 2019 o godz. 20:44

W zakładce listy konkursowe dodano wyniki z lotu Bad Bentheim 2 dla hodowców i gości !

W zakładce wyniki lotowe dodano wyniki z lotu pucharowego ,oraz symulacje w kat C I M z całości i 50-ątki !

Rachmistrz Mariusz Plata.


Bad Bentheim 2 start 8:15


Dodano 13 lipca 2019 o godz. 10:11

Gołębie wypuszczone o godz. 8:15

Zegary otwarcie w poniedziałek o godz. 17:00

DOBRY LOT !!!


Propozycja spisu Derby


Dodano 11 lipca 2019 o godz. 23:33

W zakładce dokumenty- druki- dodano { proponowany } spis Derby .


KOSZOWANIE NA MARATON


Dodano 10 lipca 2019 o godz. 11:13

Koszowanie na kolejny maraton odbędziie się podobnie jak w ubiegłym tygodniu , piątek 12.07.2019 od godz. 19:00 do 20:30 !

Rachmistrz M.P.


WYNIKI NR. 11


Dodano 8 lipca 2019 o godz. 19:44

W zakładce listy konkursowe dodano wyniki z lotu Bad Bentheim 1 dla hodowców i gości !

Dla wiadomości ---zegary drukujemy na stanowisku na którym były wkładane gołębie--- bo były problemy zczytaniem z kart .

Rachmistrz Mariusz Plata.


Bad Bentheim 1 start 7:00


Dodano 7 lipca 2019 o godz. 09:04

DOBRY LOT !!!


WYLICZANIE LIST ODDZIAŁOWYCH I OKRĘGOWYCH !


Dodano 3 lipca 2019 o godz. 17:31

     REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O GENERALNE MISTRZOSTWO POLSKI GMP – 2019

§ 4 Podstawą zaliczenia wyników do współzawodnictwa objętego niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami podanymi w Rozdz. XII pkt 3, 4

Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP. Okręgi skupiające do 20 Oddziałów mogą z lotów powyżej 700 km sporządzać dwie listy Okręgowe, z tym że do sporządzenia każdej z tych list muszą być przydzielone minimum 3 Oddziały. Okręgi skupiające ponad 20 Oddziałów mogą sporządzać cztery listy Okręgowe, z tym że do sporządzania każdej z tych list muszą być przydzielone minimum 3 Oddziały. Okręgi, w których odległość z lotu między skrajnymi Oddziałami (decyduje odległość do punktu średniego Oddziału ) przekracza 90 km, mogą sporządzić dodatkowo jedną listę. Dopuszcza się możliwość wyliczenia wyników wyłącznie z następujących list konkursowych: - w lotach od 300 do 700 km - lista Oddziałowa, - w lotach powyżej 700 km - lista Oddziałowa lub Okręgowa (warunkiem sporządzenia listy Oddziałowej jest uczestnictwo Oddziału w locie Okręgowym i sporządzenie z tego lotu listy Okręgowej). Hodowca ma prawo po lotach wyliczając mistrzostwo wybrać z lotu powyżej 700 km jedną listę (z podanych wyżej), z której będzie korzystał do wyliczenia współzawodnictwa z tego lotu.

 REGULAMIN LOTOWO – ZEGAROWY

Rozdział XII – Sporządzanie list konkursowych

3. Listy konkursowe sporządzane są przez Sekcje, Oddziały, Rejony Lotowe i Okręgi pod warunkiem, że konstantuje z lotu gołębie (tj. nastawia i otwiera zegary) minimum 20 Hodowców, a ilość wysłanych przez nich gołębi na ten lot przekracza 250 sztuk. Sekcje mogą sporządzać listę konkursową jedynie w lotach od 100 do 400 km po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Organizacyjnym.


ZMIANA HASŁA


Dodano 3 lipca 2019 o godz. 14:36

Witam hodowców oddziału, informuję o zmianie hasła dostępu do list konkursowych. Wiadomość u rachmistrza oddziału tel 663093725

Dla hodowców zainteresowanych lotem okręgowym Bad Bentheim 1 z powodu niekorzystnych warunków [wietrzno-deszczowych] koszowanie przełożone na piątek 5.07.2019 godz. 19:00 do 20:30.

Sprzęt do koszowania jest przygotowany, obecność rachmistrza jest niepotrzebna, przyjadę na otwarcie zegarów by wymienić karty pamięci !

Rachmistrz Mariusz Plata.


KOŃCOWE SYMULACJE W KAT. A i B.


Dodano 1 lipca 2019 o godz. 09:15

W zakładce wyniki lotowe dodano końcowe symulacje w kat. A i B z całości !

Rachmistrz M. P.


WYNIKI NR.10


Dodano 30 czerwca 2019 o godz. 22:49

W zakładce listy konkursowe dodano wyniki z lotu Neubrandenburg 4 dla hodowców i gości !

Rachmistrz Mariusz Plata.Poprzednia  Następna

Strona: 2 z 31